Általános szerződési feltételek

1. Gazdasági társaságra vonatkozó adatok:

Klinix Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Klinix Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) 

Székhely: 7100 Szekszárd, Holub u. 1. fsz. 1. 

Adószám: 26239550-2-17

Kibocsátó cégbíróság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: 1709011505

Telefonszám: +36704330134 

Weboldal: www.klinix.hu 

E-mail cím: info@klinix.hu 

Kapcsolattartó neve: Molnár Attila 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36704330134 

Kapcsolattartó e-mail címe: info@klinix.hu 

Szerződés nyelve: Magyar

 

Az Általános Szerződési Feltételek nyelve magyar, és az abban foglaltak kizárólag Magyarország területén belül érvényesek.

2. általános rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 A jelen ÁSZF 2021. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Klinix KFT. (továbbiakban Szolgáltató) jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalon közzéteszi.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. TERMÉKEK

– Szellőzőrendszerek tisztítása, felújítása, karbantartása, 

– Szellőzőrendszerek gravitációs és motoros huzatfokozók cseréje, 

– Konyhai szellőzőrendszerek, elszívók tisztítása, karbantartása, 

– Rainflex csapadékvíz ejtővezeték javítása, bélelése FuranFlex Technológiával,

– Csapadékvíz vezeték bélelése hosszú és rövid szakaszos csőbélelés alkalmazásával,

– Szennyvíz vezeték bélelése hosszú és rövid szakaszos technológiával, 

– Kamerás csővezeték diagnosztika

– Rádiósugárzással végzett csővezeték nyomvonal felmérés

– Csővezeték hálózatok és légcsatornák diagnosztikát követő szakvéleményezése

– Fény alapú technológiák, mint UV és IVR

4. aJÁNLATKÉRÉS MENETE, VÁSÁRLÁS

a) Megkeresés info@klinix.hu vagy weboldalról, árajánlat kéréshez tartalmazni kell az alábbi adatokat: 

– Megrendelő neve, 

– Telefonszám, 

– Adószám, 

– Képviselő elérhetőségei, 

– Milyen szolgáltatásra kéri az ajánlatot (pl.: esővíz- vagy szennyvíz kamerás vizsgálat, vagy szellőzőrendszer tisztítása, vagy csapadékvíz- és szennyvíz vezeték bélelése, javítása, kémény bélelése). 

 

b) Árajánlat készítése a felmért, vagy megadott paraméterek alapján 

c) Árajánlat elfogadása visszajelzése Megrendelő részéről 

d) Szerződéskötés (határidő megjelöléssel, vállalkozói összeggel)

e) Azon szolgáltatásoknál, ahol a beépítendő anyagokra előleg megfizetése szükséges, ez a gyártás feltétele, ott az előleg megfizetése 

f) Munkavégzés 

g) Teljesítés (teljesítésigazolás kiadása) 

h) Számla kiállítása

5. SZAVATOSSÁG

A kivitelező 1 év szavatossági időt vállal. 

Ha szavatosság ideje alatt, a Megrendelő a hibát észlel és a hibát bejelenti az info@klinix.hu címen, azt kivizsgáljuk. Abban az esetben, ha egyértelműen megállapítást nyer, hogy a hiba a kivitelezésre vezethető vissza azt a kivitelező orvosolja.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a hiba nem a kivitelezésre vezethető vissza a kiszállás költségét és az esetleges javítási költséget a Megrendelő köteles kiegyenlíteni.

· Korszerű gravitációs és motoros huzatfokozók javítása és cseréje Gravi-Szell hibrid technológiával:

Huzatfokozó felszerelésnél gyártói szavatosság 3 év: A szavatosság abban az esetben érvényes, amennyiben az esetlegesen felmerülő probléma, gyártási hibából keletkezik. Nem megfelelő üzemeltetés, külső behatások, sérülések esetén garancia nem érvényes!

Kivitelezés: 1 év

· Csőbélelés technológiáknál gyártói cég 20 év szavatosság a műgyantákra.

Kivitelezés: 1 év

· Furanflex technológia Rainflex anyagra: gyártó szavatosság 25 év.

Kivitelezés: 1 év

6. ELÁLLÁS

A szerződés hatályba lépése után (a teljesítés megkezdését követően), a megrendelő elállása vagy felmondása esetén, a megbízó által vállalkozónak előzetesen megfizetett előleg értéke nem igényelhető vissza a megrendelő által, azt a felek meghiúsulási kötbérként számolják el.

7. VITÁS KÉRDÉSEK ÉS RENDKÍVÜLI FELMONDÁS

Felek vállalják, hogy vitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a jelen jogviszonyból származó perek, követelések és igények érvényesítésére, valamint a jelen Szerződésben részletesen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. A jelen jogviszonyból származó peres követelésekre és igényekre a szerződő felek kikötik a Kaposvári Járási Bíróság kizárólagos illetékességét.

Közösségi média